×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.01.2019 | Viewers 354
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- จบสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
- มีประสบการณ์ 2-3 ปี
- สามรถใช้โปรแกรม Easyfo ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทางด้านโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- วางบิลลูกหนี้ เรียกเก็บเงิน
- ดูแลลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ของบริษัท
- ทำเอกสารอื่นๆ
Welfare
สวัสดิการ
-บ้านพักพนักงาน
-ประกันชีวิตกลุ่ม
-ประกันสังคม
-อาหารพนักงาน
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เซอร์วิสชาร์ต
-วันหยุดประจำสัปดาห์
-วันหยุดประเพณี
-วันหยุดพักร้อน
-ปรับประจำปี

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.06.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
07.06.2019
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
07.06.2019
Sales Manager (กรุงเทพฯ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.06.2019
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.06.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.06.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register