×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.03.2019 | Viewers 657
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.03.2019
Reservation Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.03.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.03.2019
Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Public Area
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Front Office Manager [ผู้จัดการแผนกต้อนรับ]@Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.03.2019
Food and Beverage Cost Clerk@sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Demi-Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.03.2019
Human Resource Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Human Resource Officer @ Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Human Resource Supervisor @sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Commis I ( ประจำศรีราชา)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.03.2019
Assistant Reservation Manager@Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Banquet Supervisor @Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Corporates Sales Manager @Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Banquet Sales Manager @Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Housekeeping Manager @Sriracha
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Banquet Manager [ประจำศรีราชา]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Security Manager(ประจำศรีราชา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Security Supervisor(ประจำศรีราชา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Meeting and Catering Event Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.03.2019
Technician ประจำศรีราชา
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
ช่างไฟฟ้า (ประจำศรีราชา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.03.2019
Assistant Front Office Manager [ประจำศรีราชา]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
20.03.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Reservation Officer(Sriracha)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.03.2019
Housekeeping Clerk [เสมียนแม่บ้าน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.03.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.03.2019
Sales Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.03.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register