×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.04.2019 | Viewers 1,099
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์งานครัวไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความรู้ด้านภาชนะและอุปกรณ์ครัว
- สามารถทำอาหารเช้าได้โดยเฉพาะเมนูไข่ประเภทต่างๆ
- สามารถเข้างานระหว่าง 05:30 - 14:30 น. ได้ โดยไม่ติดปัญหาส่วนตัว
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมไลน์อาหารเช้า และ อาหารว่าง สำหรับลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม
- ปรุงอาหารเมนูต่างๆ ตามรายการที่กำหนดในแต่ละวัน
- จัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ และวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเตาประกอบอาหารหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน
- เช็คสต็อควัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหาร
- คิดราคาต้นทุนอาหารได้
- เข้างานระหว่างเวลา 05:30 - 14:30 น.
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- เครื่องแบบและยูนิฟอร์มพนักงาน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
- ประกันสังคม (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
- เงินช่วยเหลือพนักงาน คลอดบุตร, งานสมรส, งานฌาปนกิจ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-13 วัน (ตามอายุงาน)
- OT (ตามความเหมาะสม)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
13.06.2019
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register