×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.02.2019 | Viewers 793
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
6 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศหญิง
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีในธุรกิจโรงแรม
สามารถปิดงบได้
สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันใต้
Job Details
รายละเอียดงาน
ดูแลเรื่องระบบบัญชีทั้งหมดในองค์กร
บริหารจัดการ ในส่วนงานบัญชี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
Meal
Uniform
Group Insurance
Day Off 6 Day
Public Holiday 14-15 day
Annual Leave 10-12 day
Staff Birth Day
Staff Party
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---