×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.03.2019 | Viewers 780
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS WORD, EXCEL ได้
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาดี เข้าใจในงานบริการ
5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. บริหารงานต่างๆของแผนกแม่บ้าน ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
และผู้จัดการทั่วไป
2. ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความพร้อมในการ
บริการและการปฎิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
3. ควบคุมดูแล, ตรวจเช็ค ความสะอาดห้องพัก ให้อยู่ในมาตรฐาน
ของโรงแรม
4. จัดการงานเอกสารทั้งหมดของแผนกแม่บ้าน
Welfare
สวัสดิการ
1. เซอร์วิสชาร์จ เฉลี่ย 5,000 บาท
2. อาหาร 2 มื้อ/วัน
3. ยูนิฟอร์มพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือ - งานอุปสมบท, งานสมรส, งานศพ, คลอดบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.05.2019
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.05.2019
Internship
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
21.05.2019
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
21.05.2019
Sales Manager ผู้จัดการฝ่ายขาย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.05.2019
Guest Service Agent [GSA] สถานที่ทำงาน โรงแรมคาลิปโซ่1, 2 / รัชดา
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.05.2019
Room Boy(Night Shift) [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register