×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 720
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
- มนุษยสัมพันธ์ดี อดทนและรักงานด้านการบิการ
- มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง มี
ไหวพริบในการแก้ปัญหา เรียนรู้งานได้เร็ว
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา เข้าใจงานบริการ
- มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีภาวะความเป็นผู้นำ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) หากมีทักษะ
ภาษาจีนด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน
- จัดเตรียมความเรียบร้อยของห้องอาหาร
- รับรองลูกค้า และดูแลเรื่องการสั่งอาหารให้ตรงตามความ
ต้องการและความรวดเร็ว
- ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ
- อธิบายวิธีรายการเมนู ต่างๆได้ จัดทำเมนูปัจจุบันให้กับลูกค้าและ
ตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร
- เตรียมความพร้อม ให้บริการอาหาร พิเศษ ที่โต๊ะ ตรวจสอบความ
ต้องการของลูกค้า
- ควบคุมดูแลพื้นที่การให้บริการ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. ประกันชีวิตกลุ่ม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
6. Service Charge
7. ยูนิฟอร์ม
8. อาหาร เป็นต้น
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.04.2019
Bellman
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Graphic Designer / Artist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
IT Manager (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Steward [พนักงานล้างจาน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Assistant Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Life Guard(ผู้ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
F&B Cashier [แคชเชียร์]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Credit Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Golf Bag Service [พนักงานตอนรับหน้าคลับเฮ้าส์]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Marketing Manager (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Room Attendant
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register