×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.03.2019 | Viewers 861
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Positive attitude and pleasant personality
- Well groomed and representative
- Computer literacy
- Able to work long hours, weekends, evenings and Public Holidays
- Problem solver
- Excellent communication and interpersonal skills
- Able to make quick decisions, unsupervised
- Proven experience in facilities management, preferable from building management or hospitality industry
- Good understanding of current environmental & building legislation
- Ability to diagnose problems quickly
- Able to work independently, as well as leading a cross functional team
Job Details
รายละเอียดงาน
Reporting to the General Manager and/or Deputy General Manager, the Facilities Manager will be responsible for all the buildings and facilities of the British Club and will manage and motivate an in-house team of engineers, painters, electricians and gardeners.

Major Responsibilities of the Facilities Manager

- Ensuring that the facility is operating as it should on a daily basis. The facilities manager will need to complete daily inspections and communicate directly with management to ensure that the club is running smoothly every day. The facilities manager needs to be highly visible and frequently completing inspections.
- Dealing with emergency issues that arise. The facilities manager will generally be involved in anything that breaches the safety, security, or usability of their facilities. The facilities manager will have contingency plans regarding what needs to be done in the event that certain situations occur, such as equipment breaking down unexpectedly.
- Formulating plans for the future. In addition to ensuring that the facility is currently adequate, the facilities manager will need to make sure that the facility will continue to be so. The facilities manager will need to project future requirements regarding the club, and will need to work closely with management to determine the best upgrade paths for equipment and infrastructure.
- Creating plans for replacements and repairs. Management and maintenance go hand-in-hand. The facilities manager will also need to plan ahead for any necessary replacements and repairs, scheduling necessary maintenance and management tasks during the times that are least likely to disrupt the club business and its employees.
- Developing and managing vendor contracts. The facilities manager to work very closely with vendors to ensure that the companies are maximizing their resources. Negotiate these contracts, and in charge of making sure these contracts are fulfilled. Able to develop and maintain relationships with these vendors.
- Overseeing building projects, renovations or refurbishments.
Welfare
สวัสดิการ
Bonus
Providence fun
Insurance
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.08.2019
Events Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Social Activities Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.08.2019
กุ๊กครัวไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.08.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.08.2019
store keeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
31.07.2019
Assistant Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.07.2019
Membership & Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register