×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.01.2019 | Viewers 140
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Positive attitude and pleasant personality
- Well groomed and representative
- Computer literacy
- Able to work long hours, weekends, evenings and Public Holidays
- Problem solver
- Excellent communication and interpersonal skills
- Able to make quick decisions, unsupervised
- Proven experience in facilities management, preferable from building management or hospitality industry
- Good understanding of current environmental & building legislation
- Ability to diagnose problems quickly
- Able to work independently, as well as leading a cross functional team
Job Details
รายละเอียดงาน
- Reporting to the General Manager and/or Deputy General Manager, the Facilities Manager will be responsible for all the buildings and facilities of the British Club and will manage and motivate an in-house team of engineers, painters, electricians and gardeners.

Welfare
สวัสดิการ
Bonus
Providence fun
Insurance
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Tee Bale (รองผู้จัดการทั่วไป (Deputy General Manager))
189 สุรวงษศ์ กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย กรุณาเข้าทางซอยสีลม 18 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.britishclubbangkok.org
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.01.2019
Event Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
หัวหน้าครัวไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Assistant Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Facilities Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
Kitchen Staff (Chef, Helper)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
Waiter/ Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
[Engineers] ช่าง
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register