×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.04.2019 | Viewers 869
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Proven working experience as purchasing manager, agent or officer
2. Experience at least 3 up
3. Can communication and writing in English/Thai well
4. Knowledge of express program
Job Details
รายละเอียดงาน
Responsibilities:
-Responsible for translating the business plan into purchasing and service requirements of the restaurant and plans and executes their acquisition, storage and issuance.
-Coordinates functions and activities with other department heads as appropriate. Interacts with Sales Mark and other vendors for acquisition of materials.
-Translate operating forecasts into material requirement plans and thereby determines standard stock and reorder levels with Department heads and Management.
-Participate in negotiation for service contracts.
-Identify and develops reliable sources of supply.
-Identify and organizes adequate storage for all perpetual inventory items.
-Establishes adequate record keeping and issuance procedures.
-Protect inventories from waste, spoilage.
-Keep abreast of the marketplace as to innovation and value.
-Conduct such functions as interviewing, hiring, orientation, performance appraisal, coaching, counseling and suspending in necessary, to ensure appropriate staffing and productivity.
-Ensure that market surveys are completed in coordination with the Executive Chef, F & B Manager and Cost Controller.
-Performs related duties and special projects as assigned.
-Other duties as assigned.
Welfare
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันกลุ่มของบริษัท
3.วันหยุดประจำปี ลาพักร้อน
4.ปรับเงินเดือนประจำปี
5.อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---