×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.02.2019 | Viewers 541
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 25 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
4. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความชำนาณในการใช้ Microsoft Office
6. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1. บริหารงานและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้าน Subcontractor ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ตรวจเช็คสิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพความสะอาดของพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. จัดทำแผนการพัฒนาสถานที่ให้บริการลูกค้า และแผนการทำความสะอาดในแต่ละจุดพื้นที่
4. ตรวจเช็คของใช้สิ้นเปลือง และจัดทำสรุปค่าใช้จ่าย
5. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับแม่บ้าน Subcontractor ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Welfare
สวัสดิการ
-โบนัส
-ค่าอาหาร
-ประกันสุขภาพ
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ปรับเงินประจำปี
-ส่วนลดร้านอาหารและบริการ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Khun Sipakorn (HR officer )
เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชั้น 10 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  นนทบุรี
เว็บไซต์ : www.impact.co.th
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.02.2019
Housekeeping Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register