×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.01.2019 | Viewers 318
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีทักษะในการใช้งาน ไมโครซอฟท์ ออฟฟิซ อย่างดีเยี่ยม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด และเอ็กเซล)
- มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนอย่างดีเยี่ยม
- มีความแม่นยำสูงในการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ
- มีทักษะในการบริหารองค์กรและบริหารเวลาอย่างดีเลิศ
- สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามลำดับความเร่งด่วนของงานโดยได้รับการควบคุมดูแลน้อยที่สุด
Job Details
รายละเอียดงาน
- มั่นในมาตรฐานการบริการแบบ SODEXO WAY
- จัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลสำหรับรายงานต่าง ๆ และรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ตรงตามเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานบนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
- ปฏิบัติงานธุรการตามคำสั่ง
Welfare
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินพิเศษ/ เบี้ยขยัน
- อาหารกลางวัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
29.01.2019
Administrator ประจำสาขาพื้นที่สุรวงศ์ บางรัก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.01.2019
ช่างเทคนิคอาวุโส/ช่างเทคนิคอาคาร ประจำสาขาพื้นที่สุรวงส์ บางรัก
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.01.2019
Chief Engineer ประจำสาขาพื้นที่สุรวงศ์ บางรัก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
28.01.2019
พนักงานบริการทั่วไป ประจำสาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
28.01.2019
ผู้ช่วยหัวหน้าครัว (Sous Chef) ประจำสาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.01.2019
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.01.2019
หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register