×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.01.2019 | Viewers 385
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Minimum of 4 years experience in position in 4-5 stars hotel.
- Able to work outside the office and flexible schedule (Including weekends and holidays).
- Able to contact and co-ordinate with people from other organizations, have good human relationship, high mobility
- Good taste, good sourcing and bargaining skills
- Have knowledge of the principles and practices within the purchasing area
- Analytical skills, well organized, able to work under pressure.
- Good communication skills and able to work under pressure.
- Good command of spoken and written English
- Good computer literacy
- Interest in caring for environment will be given special consideration
Job Details
รายละเอียดงาน
- Being in charge of the hotel- s purchasing work
- Ensure that proper purchasing procedures are in place
- Review all the Purchase Requests and Purchase Orders processed
- Obtain competitive quotations for hotel requirements and ensure that the best product is sourced and purchased
- Conduct market price survey in coordination with Head of Departments
- Perform other duties that may be assigned by management from time to time
Welfare
สวัสดิการ
- 5 working day per week
- Vacation and Public Holiday
- Meal allowance
- Cost of living allowance
- Social Security
- Group Insurance
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---