×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.05.2019 | Viewers 808
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
Primary Education
ประถมศึกษา
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย
2. ผ่านการเกณฑ์ทหาร ถือสัญชาติไทย
3. ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
5. ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และกระตือรือร้นในการทำงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวัน เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวันทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจตามจุดตรวจต่าง ๆ ทุกชั่วโมง
2. ควบคุมการผ่านเข้า/ออก ของบุคคลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรที่ได้รับการว่าจ้าง โดยทำการแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจำวัน และตรวจดูบุคคลเข้า/ออก
3. ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น หรือ วินาศกรรม อัคคีภัย
4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ เช่น ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5. ตรวจดูประตูอาคาร หน้าต่าง รั้ว ให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย ความผิดปกติต่าง ๆ เช่น ท่อน้ำแตก เพลิงไหม้ ฯลฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น เปิดอาคารทำงานในช่วงเช้า และปิดในช่วงงานเลิก
7. ดูแลรถยนต์ที่เข้ามาจอดของผู้มาติดต่อ หรือ ลูกค้า และแลกเปลี่ยนบัตรสำหรับ ผู้มาติดต่อ หรือใช้บริการ
Welfare
สวัสดิการ
ตามนโยบายของบริษัท
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณจารุวรรณ (Human Resources )
1888 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.kingfogroup.com/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.05.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
แม่บ้านดูแลห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register