×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 943
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Lao
ประเทศลาว

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ภาษาอังกฤษดี (ถ้าได้ภาษาจีนจะรับพิจารณาพิเศษ)
3. ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 5 ปีในสายการโรงแรม
4. มีความยืดหยุ่นในการเดินทาง
Job Details
รายละเอียดงาน
1. วางแผน ปฏิบัติ และควบคุมเกี่ยวกับกิจกรรมและการดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่ม FIT ถึงกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่ก่อนเข้าพักถึงหลังการเสร็จสิ้นการเข้าพัก
2. วางแผนการเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานภายในได้รับทราบและปฏิบัติตามในการดูแลลูกค้า
3. วางแผน ปฏิบัติ และควบคุมเกี่ยวกับกิจกรรมและการขายทุกช่องทางและทุกตลาด
4. ทำรายงานเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าและการขาย
5. เสนอความคิดและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าและยอดขาย
Welfare
สวัสดิการ
1. ที่พักพนักงาน
2. อาหารในห้องอาหารโรงแรม
3. ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ - หลวงพระบาง (ตามอายุงานสัญญา 1 ปี)
4. ค่าคอมมิสชั่นการขาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---