×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.03.2019 | Viewers 486
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.มีความเป็นผู้นำ
2.มีทักษะในด้านการวางแผนงาน
3.มีทักษะในด้านการดูแลผู้ใต้บังคับ บัญชา
4.สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.มีทักษะ และใจรักงานบริการ
6.มีประสบการณ์ในการดูแล บริหารร้านอาหารอย่างน้อย 4 ปี
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ควบคุมและบริหารการปฏิบัติงานของบุคคลากรภายในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2.ควบคุมและบริหารจัดการด้าน Stock สินค้า การสั่งของ
3.ควบคุมและบริหารจัดการเงินของสาขา ตรวจสอบยอดขายในแต่ละวัน
4.ฝึกอบรมและประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา
5.ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปแนวทางการแก้ไข
Welfare
สวัสดิการ
- เงินทิป - กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน - ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าข้าว - เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ - ฝึกอบรมความรู้ในสายงาน
- เซอร์วิสชาร์จ - วันหยุดพักร้อน - โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
- โบนัส - ประกันสังคม - ค่าเดินทาง
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---