×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 831
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางคอแหลม]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.10.2019
พนักงานขับรถและประสานงาน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
Student Trainee - Kitchen
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.10.2019
Student Trainee - Reservation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.10.2019
ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.10.2019
Sound Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.10.2019
Store Keeper - HK
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.10.2019
Security Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.10.2019
Student Trainee - F & B Service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.10.2019
Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.10.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.10.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.10.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.10.2019
Credit Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register