×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.04.2019 | Viewers 647
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดุสิต]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย อายุ 23-40 ปี
2. วุฒิ ปวชขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบ/แก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และงานระบบอาคารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
2. ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ ของโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. เปิด-ปิด ระบบอาคารโรงพยาบาล ตามแผนงานที่รับมอบหมาย
4. ปรับตำแหน่ง/ขนย้าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงพยาบาล ตามที่รับมอบหมาย
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิในการซื้อเวชสำอางในราคาพนักงาน
- สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดในราคาพนักงาน
- สิทธิเบิกค่าเดินทาง
- สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ)
- สิทธิกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน
- สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในและนอก บริษัทฯ)
- สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
-กองทุนฌาปนกิจศพ (ให้แก่ครอบครัวพนักงาน)
Contact
ข้อมูลติดต่อ
วิลาวัณย์ สัตพงษ์(ติ๊ก) (Senior Recruitment Officer)
99/19 ถ.สุโขทัย แขวงสุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.masterpiecehospital.com/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.04.2019
Housekeeper
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
Sales Admin
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
ผู้ช่วยพยาบาล (ห้องผ่าตัด)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง (Supply Officer)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
Information Technology
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
Therapist [พนักงานทรีทเม้นท์]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2019
Housekeeper Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
พยาบาล (ห้องผ่าตัด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.04.2019
HRD Training (ด้านความงาม Skin/Surgery/อื่นๆ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
Sales&Beauty Consultant
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
23.04.2019
ช่างอาคาร(ด้านก่อสร้าง)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
Engineer Officer (ช่าง)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
Customer Service (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
นักศึกษาฝึกงานด้าน HR/ IT Support/ กราฟฟิค/ งานบริการ/ ช่างอาคาร
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register