×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 815
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดุสิต]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
10 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. บุคลิกหน้าตาดี
3. รักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
2. รวบรวมเอกสาร สอบถามข้อมูล และลงทะเบียนลูกค้า เพื่อจัดทำประวัติ และฐานข้อมูล
3. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลูกค้า เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินงานการให้บริการลูกค้าตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนด เช่น การลงทะเบียน ถ่ายรูป เปลี่ยนเสื้อผ้า ชำระเงิน และการส่งลูกค้ากลับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่องค์กรกำหนด
5. อธิบาย ให้ข้อมูล และตอบคำถามต่างๆด้วยความสุภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
6. ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลการนัดหมาย และติดตามการเข้าใช้บริการ
7. ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า
8. จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงรายงานสรุปยอดการเข้าใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานเวลา 11.00-20.00 น.
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิในการซื้อเวชสำอางในราคาพนักงาน
- สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดในราคาพนักงาน
- สิทธิเบิกค่าเดินทาง
- สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ)
- สิทธิกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน
- สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในและนอก บริษัทฯ)
- สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
- กองทุนฌาปนกิจศพ (ให้แก่ครอบครัวพนักงาน)
Contact
ข้อมูลติดต่อ
วิลาวัณย์ สัตพงษ์(ติ๊ก) (Senior Recruitment Officer)
99/19 ถ.สุโขทัย แขวงสุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.masterpiecehospital.com/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.04.2019
นักศึกษาฝึกงานด้าน HR/ IT Support/ กราฟฟิค/ งานบริการ/ ช่างอาคาร
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.04.2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
Customer Service (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
ช่างอาคาร(ด้านก่อสร้าง)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
Sales&Beauty Consultant
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
24.04.2019
Engineer Officer (ช่าง)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
HRD Training (ด้านความงาม Skin/Surgery/อื่นๆ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
พยาบาล (ห้องผ่าตัด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.04.2019
Housekeeper Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
Therapist [พนักงานทรีทเม้นท์]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.04.2019
Information Technology
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง (Supply Officer)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
ผู้ช่วยพยาบาล (ห้องผ่าตัด)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
Sales Admin
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.04.2019
Housekeeper
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register