×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.02.2019 | Viewers 562
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Krabi
กระบี่

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 6 วัน/เดือน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ต่ำกว่า 14 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 7 วัน/ปี
- เงินค่าบริการไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท / เดือน
- อาหาร 2 มื้อ ต่อ วัน
- ประกันสังคม
- สวัสดิการค่าบ้านพัก (ตามระดับตำแหน่ง)
- ยูนิฟอร์มพร้อมซักรีด
- สวัสดิการลาอุปสมบท/พิธีฮัจญ์
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง/ค่าเดินทาง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- พนักงานดีเด่น ทุกไตรมาศ
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัย
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้
- สวัสดิการรับขวัญกรณีคลอดบุตร
- เงินรางวัลอายุงาน (ตามอายุงาน)
- กิจกรรม การฝึกอบรม ประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.05.2019
Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
22.05.2019
IT Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.05.2019
Chief Engineer [หัวหน้าแผนกช่าง]/Asst.Chief Eng.
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
21.05.2019
พนักงานขับรถผู้บริหาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.05.2019
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
21.05.2019
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
21.05.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.05.2019
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
09.05.2019
Guest Service Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.05.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.05.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register