×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.03.2019 | Viewers 535
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือเคยทำงานตำแหน่ง Bell Captain จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
-ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้ายกกระเป๋าสัมภาระให้ลูกค้า
-ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
-ให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้า
Welfare
สวัสดิการ
* 5 working day per week
* Training & Development
* Vacation and Public Holiday
* Social Security
* Group Insurrance (IPD)
* OPD 36,000THB per year
* Dental Allowance 6,000THB per year
* Provident Fund
* Uniform
* Meal Allowance 1,500THB per monthประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.08.2019
Recreation Officer (สาขา Terminal 21)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.08.2019
Duty Manager (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
19.08.2019
Recreation Officer (สาขาพัทยา)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Bell Boy (สาขา Terminal 21)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
19.08.2019
Guest Service Executive (สาขา Terminal 21)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.08.2019
Guest Service Executive Chinese Speaking (สาขาราชดำริ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.08.2019
Night Manager (สาขาราชดำริ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
19.08.2019
E- Commerce Executive (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.08.2019
Security Officer (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
19.08.2019
Guest Service Execuitve (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register