×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.08.2019 | Viewers 1,193
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-Female/Male, not older than 50 years
- At least 4-5 years- experience as an Executive
Housekeeper in a similar size hotel (130-180 rooms)
- Privately owned hotel experience and background is
considered as a plus
- Good command in English
- Pre-opening experience is a plus
- Strong operational and technical knowledge
- Pleasant personality, well groomed
Job Details
รายละเอียดงาน
The Scenical at Khao Yai is looking for its - Executive Housekeeper- to run, oversee and direct all activities and responsibilities in this division.
You direct, manage, coordinate and check the work of the room attendants and cleaning staff. You control the cleanliness of bedrooms and public areas (corridors, stairways, restrooms, offices, etc....), their layout and the maintenance of appliances and furniture.
You manage the stocks of products (cleaning supply, guest supply linen & sheets) and supplies required for the team's activity. You may be in charge of purchasing products and materials. You train and manage by leading your team from the front and have a calm and understanding personality. At the same time you can set priorities and are able to discipline staff, if required.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---