×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.02.2019 | Viewers 234
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Qualifications : คุณสมบัติที่ต้องการ
* Experienced in position 1-3 year - ประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร 1-3 ปี
* Age 20-40 year - อายุระหว่าง 20-40 ปี
* Thai Nationality only - ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
Job Details
รายละเอียดงาน
- ซ่อมบำรุงระบบภายในโรงแรมทั้งหมด
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ : Welfare
- ประกันสังคม : Social Security Fund - ยูนิฟอร์ม+ซักรีดฟรี : Uniform
- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ (กลุ่ม) : Group Life Insurance - เซอร์วิส ชาร์จ : Service Charge
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : Provident Fund - อาหารฟรี : Staff Meal
- เงินช่วยเหลือสวัสดิการอื่นๆ : Other beneficial - วันหยุด 6 วันต่อเดือน : Day Off
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---