×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.03.2019 | Viewers 489
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Tao
เกาะเต่า

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีบุคลิกภาพที่่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. สามารถเข้างานเป็นกะได้ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
3. มีใจรักในงานด้านบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบสูง
4. ได้รับวุฒิบัตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
5. ได้รับใบขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม Social Security
- ประกันสุขภาพหมู่ Group Insurance
- อาหาร 3 มื้อ Meal
- ที่พักฟรี Staff Dormitory
- เงินค่าบริการ Service Charge
- โบนัสประจำปี Bonus
- กิจกรรม และสันฑนาการ Recreation Activities
- งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน Staff Birthday party of the month
- สวัสดิการรถ รับ-ส่ง พนักงาน Staff Transportation
- เงินช่วยเหลืองานศพญาติสายตรง Funeral support for Direct family Members Only
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---