×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.03.2019 | Viewers 736
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phuket
ภูเก็ต

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
+ Bachelor's degree or higher
+ At least 2 years of experience in HR management role in 4 or 5 star hotel
+ Experience must include hands-on responsibility for the full scope of human resources activities
+ Good command of English, good communication skill both writing and speaking
+ Understanding of all hotel laws and guidelines
+ Working knowledge of MS Office; knowledge of hotel management software (PMS) is an advantage
Job Details
รายละเอียดงาน
> Conduct recruitment from start to end process.
> Conduct on boarding Process such as setting up workstation, email address and to collect necessary documents, for new hire.
> Conduct orientation new staff as well as probation evaluation process and document.
> Handle all staff benefits and payroll.
> Contact and submit all related documents for labor Department, Social Security Office, > Revenue Department, Workmen- s compensation and any government sector for human resource related matters.
> Manage employee benefits programs and provide support for provident fund, Group Insurance, etc.)
> Handle visa extension and work permit for expatriate staff members.
> Maintains manual and electronic documents, files and records (e.g. personnel records, employee lists, etc.) for the purpose of providing accurate information.
> Update provide relevant reports as assigned.
> Handle leave record and to provide monthly report.
> Assist to manage day-to-day operations of HR & admin task as assigned.
Welfare
สวัสดิการ
- Five-day work week
- Medical insurance
- Performance bonus
- Provident Fund
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---