×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.03.2019 | Viewers 455
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
7 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
จบ ปวช สาชาช่างเทคนิค ไฟฟ้า เครื่องกล
ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำงานที่โรงแรมสวัสดี พัทยากลาง
งานช่างซ่่อมบำรุง
Welfare
สวัสดิการ
ค่าบริการ
อาหารแคนทีน
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดประเพณี
วันหยุดพักร้อน
ประกันสังคม
เงินช่วยเหลือสวัสดิการอื่น
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.06.2019
General Manager [ผู้จัดการทั่วไป]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register