×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.03.2019 | Viewers 595
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.09.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.09.2019
Waiter/Waitress
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.09.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
05.09.2019
Executive Lounge Staff
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
05.09.2019
็Hotel Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
05.09.2019
็Hotel Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
05.09.2019
Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
27.08.2019
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.08.2019
Administrative Project Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
23.08.2019
Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.08.2019
HK Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register