×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.02.2019 | Viewers 279
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวังทองหลาง]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงานในโรงแรม ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร 3 ปี
3.มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและนานาชาติ
4.มีประสบการณ์ด้านการจัดเลี้ยง
Job Details
รายละเอียดงาน
1.จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
2.ดูแลและควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
3.ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์และบริเวณห้องครัว
4.จัดเตรียมอาหารรับรองแขกเมื่อมีการจัดเลี้ยงของผู้บริหาร


Welfare
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ (OPD/IPD)
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือบุตร
- วันหยุดพักผ่อนประจําปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---