×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.03.2019 | Viewers 649
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
*มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
*มีความรู้ในเรื่องงานช่างเทคนิคพื้นฐาน
*มีความพร้อมในการเรียนรู้ ความรู้ใหม่ๆ
*สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้เป็นอย่างดี
*มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอความคิดใหม่ๆให้กับทีม
*มีความตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์
*มีใจรักในงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
*ดูแลจัดการในเรื่องงานช่างประจำวัน
*แก้ปัญหาและรักษาบำรุงในส่วนงานช่าง
*จัดการกับงานตามรายการที่แจ้งจากแผนกที่เกี่ยวข้อง
Welfare
สวัสดิการ
- เงินค่าบริการ (ประมาณ 4,500 - 6,000 บาท/เดือน)
- ประกันกลุ่ม
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด
- วันหยุดประจำสัปดาห์ ละ 2 วัน
- วันหยุดวันเกิด 1 วัน
- วันหยุดตามประเพณี ขั้นต่ำ 15 วัน
- วันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี (ทำงานครบ 3 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน)
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงพนักงานดีเด่น และ งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน 4 ไตรมาส/ปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 1 ครั้ง/ปี
- อบรมพนักงาน (อบรมทั่วไป และ อบรมภาคบังคับ)
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.09.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.09.2019
Laundry Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
03.09.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register