×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.04.2019 | Viewers 723
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุขภาพแข็งแรง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Officeได้
5. มีประสบการณ์ผ่านการบริหารโรงแรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. มีความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีอย่างน้อย 1 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ (เช็คอิน และเช็คเอ้าท์)
2. ร่วมคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า
3. จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
4. ควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงานในแผนก
5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก
6. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
7. สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ
เพื่อให้งานราบรื่นและรวดเร็ว
8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สภาพของห้องพักที่สามารถใช้หรือขายได้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลกับแผนกอื่นๆ
9. แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
10. ประสานงานเพื่อเตรียมการรับรองกลุ่มหรือคณะลูกค้าร่วมกับแผนกอื่นๆ
11. ตรวจสอบการให้เครดิตค้างจ่ายกับแขกที่มาพัก ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงแรม
12. จัดประชุมและเป็นประธานในการประชุมพนักงานในแผนก
13. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในแผนก ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
14. จัดทำรายงานประจำวัน รายได้ของห้องพักและอัตราการเข้าพักให้กับผู้จัดการทั่วไปและแผนกต่างๆ ได้ทราบ
15. ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของสถานประกอบกิจการ
16. ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ พร้อมทั้งดูแลเจ้าหน้าที่ในแผนกให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ

18. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินต่าบริการ Service Charge
2.อาหารพนักงาน
3.เรื่องแบบพนักงาน
6.วันหยุดประจำเดือน วันหยุดพักผ่อนปี วันหยุดประเพณี
7.เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
8.เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ปรับเงินเดือนประจำปี สวัสดิการประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.07.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
Demi Chef ครัวร้อน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
Bartender
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2019
Commis 1
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.07.2019
General Manager [ผู้จัดการทั่วไป]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Sale Manager /Government
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
บาริสต้า
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
ผู้จัดการร้านกาแฟ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register