×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.05.2019 | Viewers 891
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ฝึกอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ เพื่อให้ปฏิบัตงานของแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ดี
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้
- มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้นสูง
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านซักรีดมาก่อน
Job Details
รายละเอียดงาน
- จัดการดูแลแผนกซักรีด โดยมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพในด้านคุณภาพ,การบริการ,ความเร็ว
- ดูแล และตรวจสอบ ความสะอาดของผ้า
- ควบคุมดูแลระบบการรับส่งผ้าภายในแผนก
- จัดการและทำจัดทำรายงานการใช้ผ้า
- จัดการดูแลความประพฤติของพนักงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่
- ฝึกอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ เพื่อให้ปฏิบัตงานของแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาพในเวลานั้น
Welfare
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
- Service Charge
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Public holiday)
- สิทธิการหยุดพักร้อน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฝึกอบรม
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตู้ล็อกเกอร์พนักงาน
- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
( ภรรยา , บุตร )
- งานวันเกิดพนักงานประจำเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.08.2019
พนักงานนวด (Full Time) สาขาสุขุมวิท 26
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.08.2019
พนักงานทรีตเม้นท์ (Beauty Clinic)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.08.2019
Spa Receptionist (สาขาสุขุมวิท 26)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.08.2019
Spa Receptionist (Japanese/Chinese Speaking)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.08.2019
Spa Manager(สาขาพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
15.08.2019
Spa Therapist (สาขาสุขุมวิท 26)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.08.2019
Sale and Marketing (Pattaya)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register