×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.05.2019 | Viewers 933
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
GENERAL DUTIES:
1. Responsible for purchasing all materials, merchandise and services required for hotel operation with the maximum efficiency, economy and accuracy with the exception of capital expenditures.
รับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.To ensure that the good and service purchased by the hotel are of the best price while maintaining a high degree of quality and reasonable quantities.
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ได้ดำเนินการซื้อเป็นราคาที่ดีที่สุดและยังอยู่ในระดับที่มีคุณภาพและปริมาณสมเหตุสมผล

3.Responsible for store keeper and stock control and manage all duties related to stock and store to ensure that the resort have sufficient goods and products for running operation
รับผิดชอบในการเก็บสินค้าคงคลังและตรวจสอบสินค้าคงเหลือรวมถึงหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการกักตุนสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทางโรงแรมมีสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินธุรกิจ


JOB DESCRIPTIONS:

1.Receive and process all requisitions from each department ensuring all purchases have the required
Authorization and conform to budgetary requirements.
ดำเนินการเรื่องการสั่งซื้อจากแต่ละแผนกเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการอนุมัติและอยู่ภายใต้งบประมาณ

2.To ensure all purchases and deliveries meet required specifications.
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดซื้อและการนำส่งได้ตามลักษณะเฉพาะที่ต้องการ

3.To ensure competitive quotations are obtained.
เพื่อให้แน่ใจว่าใบเสนอราคาจากหลายแหล่งเพื่อเปรียบเทียบกัน

4.To manage and select the best goods to the Resort
จัดการคัดเลือกสินค้าที่มีราคาเหมาะสมและถูกต้องให้แก่องค์กร

5.Maintains and manages supplier information and have good relationship with suppliers.
จัดการและดูแลข้อมูลจากผู้จัดจำหน่ายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

6.To be active in sourcing alternative products / prices /suppliers
กระตือรือร้นในการหาตัวเลือก ของแหล่งสินค้า ราคา และ ผู้จัดจำหน่าย

7.Maintain close working relationship with all departments to ensure there purchasing requirements are met.
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับแผนกต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการจัดซื้อตามที่ต้องการ

8.Receiving and managing the purchasing order from all departments
รับรายการสั่งซื้อสินค้าจากแผนกต่างๆ

9.Keeping the purchasing record to control the expenses of the company
จัดทำรายงานการซื้อเพื่อเก็บประวัติการสั่งซื้อในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

10.Ordering all necessary merchandises in accordance to the defined quantity
ทำการสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอกับสต๊อกที่กำหนดไว้

11. Recheck and verify the quality and prices of merchandises
ทำการตรวจสอบ จำนวน คุณภาพและราคาให้ถูกต้องตรงกัน

12. Record the number and unit price of all merchandises including name of supplier and number of invoices
บันทึกจำนวนและราคาต่อหน่วยของสินค้าและชื่อร้าน พร้อมทั้งหมายเลขใบแจ้งหนี้

13.To assist counting the stock at the end of the month
ร่วมตรวจนับนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน

14.Maintains all records as required by the hotel.
รักษาระเบียบข้อบังคับตามกฎระเบียบของโรงแรม

15.Ensures high standards of personal appearance and hygiene with clean and pressed uniforms and
name badge as described in the staff handbook for all Accounting staff.
มีภาพลักษณ์ที่ดี มีสุขอนามัย ยูนิฟอร์มสะอาดและติดป้ายชื่อ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.06.2019
ASSISTANT CHIEF ACCOUNT [ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
26.06.2019
เช็คเกอร์ (เทอมินอล อโศก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.06.2019
พนักงานต้อนรับ (สุขุมวิท 23)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.06.2019
เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
26.06.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่าง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.06.2019
ผู้จัดการร้านอาหาร สาขาเซ็นทรัลอิสวิลล์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
26.06.2019
พนักงานฝ่ายผลิต (ครัวกลาง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.06.2019
Social media and Content specialist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
26.06.2019
แคชเชียร์ สุขุมวิท 23 ด่วนมาก!!!
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.06.2019
บาร์น้ำ สาขาเซนทรัลเวิลด์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.06.2019
พนักงานเสิร์ฟ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.06.2019
Checker [เช็คเกอร์]เซ็นทรัลอิสวิลล์
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register