×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.03.2019 | Viewers 323
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เป็นผู้พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ
- สามารถทำงานช่วง 15.00 - 00.00 ได้
- สะดวกในการเดินทางมาและกลับในช่วงเวลาดังกล่าว
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- ขยัน ไม่เลือกงาน
- รับผิดชอบหน้าที่ของตัวอย่างเป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- เตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
- ควบคุมความสะอาดในครัว
- ให้ความช่วยเหลือเชฟตามหน้างาน ณ จณะนั้นๆ
Welfare
สวัสดิการ
- อาหาร
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ทำงานครบ 1 ปี ได้รับลาพักร้อน
- อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---