×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.03.2019 | Viewers 369
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phuket
ภูเก็ต

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-จบวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าสาขาวิชาด้านโภชนาการ หรือการโรงแรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ในด้านการจัดเตรียมอาหาร/การรับสินค้า/การจัดเรียงความเรียบร้อย และดูแลความสะอาดถูกสุขอนามัย
-มีความขยัน/อดทน/และมีใจรักงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลการจัดเตรียมอาหารในรูปแบบต่างๆในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลความสะอาดสุขอนามัยที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และตรวจสอบการทำงานประจำวัน
- ตรวจสอบคุณภาพการทำงานให้เหมาะสมและมีมาตรฐาน
Welfare
สวัสดิการ
วันหยุดตามประเพณี/วันหยุดพักร้อนประจำปี/ประกันสุขภาพกลุ่ม/ตรวจสุขภาพประจำปี/เครื่องแบบพนักงาน/การฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน/ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน และ อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.10.2019
Personal Butler
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2019
Sport Club Manager **พื้นที่จ.สมุทรปราการ**
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register