×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.03.2019 | Viewers 294
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phuket
ภูเก็ต

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-จบวุฒิ ม.3/ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
-มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาเคมีต่างๆ
-มีความรู้ในงาน Steward
-มีความขยัน/อดทน/และมีใจรักงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแลด้านสุขอนามัยความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ตลอดทั้งภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม
-ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยสำหรับพนักงาน และการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆโดยการประสานงานกับหัวหน้างาน
Welfare
สวัสดิการ
วันหยุดตามประเพณี/วันหยุดพักร้อนประจำปี/ประกันสุขภาพกลุ่ม/ตรวจสุขภาพประจำปี/เครื่องแบบพนักงาน/การฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน/ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน และ อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.10.2019
Personal Butler
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2019
Sport Club Manager **พื้นที่จ.สมุทรปราการ**
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register