×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.07.2019 | Viewers 1,353
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
บุคลิคลิคดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เพศหญิง
มีความรับผิดชอบสูง
มีทักษะการเจรจา
Job Details
รายละเอียดงาน
ติดต่อประสานงานภายในแผนกขายและการตลาด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
ค่าบริการ
อาหาร
ยูนิฟอร์ม
วันหยุด
สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
ประกันกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---