×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.05.2019 | Viewers 476
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Chang
เกาะช้าง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Qualification

- Accounting knowledge
- Good Personality
- Right Attitude
- Service Mind
- Teamwork
Job Details
รายละเอียดงาน
Responsible for Night Audit Task
Welfare
สวัสดิการ
Welfare

- Salary
- Service Charge
- Dormitory, food and Shuttle bus
- Uniform
- Social Security
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.06.2019
Income Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Personnel Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.06.2019
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Security Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Accounting Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Construction Store Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Receiving Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Assistant Food & Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
15.06.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Bar Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Bus Attendant
จำนวน 9 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Kitchen Administrator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Chef de partie PB
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Chef de Partie "Cold Section"
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Guest Relation Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
IT Support [พนักงาน IT]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Electrical Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Electrician
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Environment Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
พี่เลี้ัยง Nanny (Phuket)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.06.2019
Engineering Staff (Phuket)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.06.2019
Content Marketing Executive (Head Office)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.06.2019
IT Support (Head Office)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Programmer (Head Office)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
Human Resource Supervisor (Head Office)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.06.2019
พนักงงานขับรถโรงแรม Driver จ.นนทบุรี (Head Office)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Front Office Manager [ผู้จัดการแผนกต้อนรับ-ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
15.06.2019
Housekeeping Manager ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
15.06.2019
Spa Receptionist [พนักงานต้อนรับสปา (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา )]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Sales Executive / Sales Manager (Head Office)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2019
พนักงานขับรถโรงแรม (Phuket)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
พนักงานขับรถเครื่องจักรงานก่อสร้าง รถแบ็คโฮ (Phuket)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register