×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.03.2019 | Viewers 258
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chiang Rai
เชียงราย

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
บริหารจัดการระบบงานบัญชีการเงิน ทั้งหมด
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
1.ประกันสัมคม
2.ชุดฟอร์ม
3.อาหาร 2 มื้อ
4.เงินช่วยเหลือ
5.เยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด
6.ปรับเพิ่มเติมในอนาคต
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.07.2019
Hotel Manager [ผู้จัดการโรงแรม] เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.07.2019
Hot Kitchen Chef de Partie จ.เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.07.2019
Sales Executive จ.เชียงราย
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.07.2019
Demi-Chef จ.เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.07.2019
Housekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน] จ.เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register