×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.04.2019 | Viewers 470
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติ:
- ชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 35ปี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และลงหน้างานจริงได้บางครั้ง
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน รีทัช, ตัดต่อ-แก้ไข ปรับ-เปลี่ยนสี
- สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้อย่างชำนาญ เช่น Photoshop, illustrator, InDesign, Sketch Up หรือ 3D
- สามารถทำงานออกแบบตกแต่งภายในและงานบิ้วอิน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ช่วยงานอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำ Graphic ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
- ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ (ไวนิล, แคตตาล็อก, โบรชัวร์ และอื่นๆ) โปสเตอร์ ads ป้ายโปรโมชั่น ทำงานออกแบบ 3D ภาพ perspective งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้
งานออกแบและตกแต่งรีสอร์ท , ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ต่างๆ - ประสานงานจัด Event...งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---