×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.05.2019 | Viewers 777
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2019
Call Center Agent (Telephone Operator)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Guest Service Agent, Front Desk
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.06.2019
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Assistant Executive Housekeeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
General Cashier / Paymaster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Shift Supervisor, Engineering Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Supervisor, Room Service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register