×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.09.2019 | Viewers 1,066
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Disabled only
รับเฉพาะผู้พิการ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ทีใช้ในการบริการของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้ว ช้อน ซ้อม จาน ชาม ฯลฯ
Welfare
สวัสดิการ
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- วันหยุดตามประเพณี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ประกันชีวิต
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่ม บิดา มารดา สามีภรรยาและบุตร มรณะกรรม ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.10.2019
Hostesses
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.10.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.10.2019
Cashier (แคชเชียร์)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
17.10.2019
Fitness Instructor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
IT Support
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.10.2019
Electrical and Sound Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
Night Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.10.2019
Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.10.2019
Business Center Officer (พนักงานศูนย์ธุรกิจ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.10.2019
Commis II
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
Secretary to Executive Chef ( เลขาฯ เชฟ )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.10.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
Engineering Store Officer ( พนักงานสโตร์ช่าง )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
ช่างไม้ ( เฟอร์นิเจอร์ )
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.10.2019
Secretary to Chief Engineer ( เลขาฯ ช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register