×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.06.2019 | Viewers 779
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดุสิต]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย-หญิง อายุ 20-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่สามารถทำงานหนักได้
- กระตือรือร้น ทัศนคติดี ทุ่มเทในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรักการทำงานเป็นทีม
- มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- คัดแยกผ้าที่ใช้แล้้ว เพื่อเตรียมส่งซัก
- รับผ้าสะอาดที่ซักแล้วมาจัดเรียง พับให้เป็นระเบียบ
- ทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้แล้ว
- จัดเครื่องมือให้เข้าชุด เพื่อส่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
- รับเครื่องมือที่ฆ่าเชื้อแล้วมาตรวจนับ
- จัดชุดเครื่องมือในการผ่าตัดแต่ละครั้งให้พร้อมใช้งาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันหยุดตามที่ผู้บังคับบัญชาจัดตารางให้)
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิในการซื้อเวชสำอางในราคาพนักงาน
- สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป,หัตถการประเภทเลเซอร์,หัตถการผ่าตัดในราคาพนักงาน
- สิทธิเบิกค่าเดินทาง
- สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม
- สิทธิในการกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน
- สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- กองทุนฌาปจกิจศพ (ให้แก้ครอบครัวพนักงาน)
- โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---