×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.03.2019 | Viewers 448
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ภาษาอังกฤษดี
- สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถาที่เป็นครั้งคราวได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ติดต่อผู้สมัครงาน
- แจ้งเข้า-ออกแรงงานต่างด้าว
- ประสานงานภายใน และภายนอกบริษัท
- จัดทำเอกสารต่าง ๆ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- ปรับเงินเดือน / โบนัสประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) / ประกันสังคม
- วันหยุดพักร้อน 6 วัน / ปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี
- อาหารกลางวัน
- ชุดพนักงาน

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---