×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 333
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Good command in english
- Smart and good personality
- Good attitude
- Good leadership
- Good relationship
Job Details
รายละเอียดงาน
Take care customer (58 rooms)
Resposibilities in Supervisor roll
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge (approximated 7,000 THB)
- 2 Day Off per week
- Vacation 8 days per year
- Social Security Fund
- Group Insurance
- Uniform
- Salary Increment
- Annual Bonus
- Staff Party
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.05.2019
Assistant Event Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
23.05.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.05.2019
Gardener [คนสวน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.05.2019
Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Front Office Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.05.2019
Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register