×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.08.2019 | Viewers 1,362
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- วุฒิ ป.ตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการบริการ และจูงใจ โน้มน้าวใจ
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหา และความเป็นผู้นำ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

**ปฎิบัติงานที่โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ติดค่อสอบถาม 034 966 700 **
Job Details
รายละเอียดงาน
- ควมคุมและติดตามตรวจสอบแผนงานระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงให้คำปรึกษา สนับสนุน ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานเพื่อให้แผนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ดูแลและสร้างความพึงพอใจกลุ่มลูกค้าของโรงแรม รวมถึงรับแจ้งความพึงพอใจของลูกค้า
- มีหน้าที่ในการสอนงานรวมถึงจูงใจ โน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
- Service charge
- ประกันสังคม
- อาหารฟรี2 มื้อ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.05.2020
Guest Service Supervisor ( Xen Hotel Nakhonpathom )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register