×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.05.2019 | Viewers 799
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phuket
ภูเก็ต

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- A bachelor degree in sales and be computer literate with effective
- Outstanding communication skills, both verbal and written
- Dynamic and a - finisher- with an eye for detail and the ability to drive through solutions.
- Strong commercial orientation with broad business understanding and skills
- Planning for Business
- Team Building, Leading People
- Valuing Diversity , Adaptability
Job Details
รายละเอียดงาน
- Assist in leading and supervising the sales team, oversee the day to day sales activities
- Implement action plans and accomplish goals and set targets
- Generate and maintain major accounts and assigned segments through various sales activities
- Ensure thorough and complete coverage of sales team for a comprehensive client servicing, achieving targets and maximum productivity
- Set up all sales objectives, action plans and team- s targets
- Ensure that selling strategies are adhered to during negotiations and maximizes up selling opportunities of sales team
- Review direct competition and ensure complete awareness by all sales team of competitor- s activities at all times
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์จ - Service Charge
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี - Annual Leave
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ - Annual Public Holidays
- ประกันอุบัติเหตุ - Accident Insurance
- ประกันชีวิต - Life Insurance
- เครื่องแบบพนักงานพร้อมซักรีด - Uniform and Laundry
- อาหารในวันทำงาน - Meal allowance
- การฝึกอบรม - Training
- กิจกรรมพนักงาน - Associates Activities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---