×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.06.2019 | Viewers 680
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
8 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
* Bachelor/Master degree in Finance, Accounting or Business Administration
* 8+ years of experience in Finance & Account
* Knowledge of BOI privileges, VAT, withholding Tax, and costing
* Automotive manufacturing experience is preferred
* Strong leadership and management skills
* Good English Skill
* Age not over than more 42 Years old
Job Details
รายละเอียดงาน
* Develop and maintain orderly accounting system and participate in regulating the generally accepted accounting standards.
* Strictly adhere to established internal control and safety system within the department to make the financial data reliable.
* Regularly review the reports produced and distributed by subordinates for the content, the quality of presentation, accuracy and investigate to clearly all points of varies.
* Handle and manage finance & accounting operations and close month-end accounts.
* Prepare and analyses financial statements and reports, budget and forecast.
* Monitor and control Fixed Assets and Inventory.
* Accounts reconciliation and taxation, including Withholding Tax, VAT, Tax submission.
* Coordinate with external auditors, Banks, Revenue Department, Social Security Office, BOI etc
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
Bonus
Provident Fund
Group Insurance
Holiday 6 Day per month
Yearly Health Check
Social Security
2 Meals per working day
Uniform
Vacation Day
Staff Party
Staff Birthday
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.06.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.06.2019
Engineering Officer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2019
Loss & Prevention Officer
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register