×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.04.2019 | Viewers 441
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ยิ้มเเย้มเเจ่มใส มี Service Mind
2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าได้บ้าง
3.มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องพัก และสามารถทำห้องพักได้
4.มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการบริการทำความสะอาดห้องพัก
***ปฏิบัติงานที่(โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี)
Job Details
รายละเอียดงาน
1.บริหารจัดการงานเกี่ยวกับเเผนกเเม่บ้านและเเผนกซักรีด
2.เเก้ไขปัญหาให้พนักงานในเเผนกได้
3.สามารถบริหารจัดการวางเเผนเรื่องเวลา/ตารางการทำงานในแผนกได้อย่างดีเเละมีประสิทธิภาพ
4.หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Comanche ได้
5.มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Welfare
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ (Service Charge) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
-อาหารกลางวัน หรือ ค่าอาหารกลางวัน
-ชุดเครื่องแบบพนักงาน (ตามนโนบายของบริษัทฯ)
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินทุนการศึกษาบุตร (สำหรับพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
-โบนัสตามผลประกอบการ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---