×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.06.2019 | Viewers 485
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้นไป
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Opera จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทำความสะอาดห้องพักโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
-มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง House Services Clerk อย่างน้อย 1 ปี
-มีใจรักงานบริการ รักความสะอาด มีระเบียบ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน
-สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาในกรณีฉุกเฉินได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลงานเอกสารในแผนกแม่บ้าน
- ดูแลการเบิกจ่าย
- ดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก
- ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Fixed service charge 7,000 THB/month for Pre Opening period!
- 2 day -off a week
- Day off-birthday and birthday gift
- Public holiday 15 days
- Annual leave 6-15 days (depending on employee level and years of service)
- 2 duty meals per day
- Group Insurance
- Provident fund
- Social Security benefits
- Annual check up
- Uniform and laundry service
- Staff New Year party and other activities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.08.2019
Commis I
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Waiter / Waitress
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม] (Pre Opening Team)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
พนักงาน Casual F&B (Services)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Restaurant Supervisor / Assistant Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
23.08.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Bartender / Barista
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Revenue & E-Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
Operations Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Guest Service Agent (Korean/Japanese Speaking)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Room Division Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Maintenance and Engineering Manager (Pre Opening Team)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Spa Therapist [พนักงานนวดและสปา]
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register