×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.02.2020 | Viewers 2,177
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคคลิกภาพดี / มีใจรักงานบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
** ปฎิบัติงาน แจ้งวัฒนะ**
Job Details
รายละเอียดงาน
1.จัดทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
2. รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขายให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
3. จัดทำเอกสารต่อการต่อสัญญา และรวมไปถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
4. สนับสนุนงานขายและงานบริการ ให้ข้อมูลหรือนำเสนอข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
5. ประสานงานด้านการขายกับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร เช่น วางบิล รับเช็ค
6. ติดต่องานกับบุคคลภายนอกรวมถึงการส่งมอบงานกับลูกค้า
7. รับเรื่องจากลูกค้า กรณีเกิดปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประเงินเดือนประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.07.2020
Sous Chef (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.06.2020
Commis I (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.06.2020
Sales Manager (หลักสี่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2020
Guest Service Supervisor ( Xen Hotel Nakhonpathom )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register