×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 230
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สุขภาพแข็งแรง
-มีพื้นฐานการสร้างสรรค์งานศิลป์
-มีใจรักงานบริการ
-มีความอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ
-สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่
Job Details
รายละเอียดงาน
-ช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลป์ต่างๆ เช่น ภาพวาด งานปั้น งานแกะสลัก การตัดโฟมเป็นตัวอักษรต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือสนับสนุนงานทุกอย่างในแผนก
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
-ค่าบริการรายดือน (Service Charge)
-อาหารพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนฌาปนกิจ
-โอกาสเติบโตในสายงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
13.05.2019
Cook [กุ๊ก] - Western
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register