×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 303
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สุขภาพแข็งแรง
-มีพื้นฐานการสร้างสรรค์งานศิลป์
-มีใจรักงานบริการ
-มีความอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ
-สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่
Job Details
รายละเอียดงาน
-ช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลป์ต่างๆ เช่น ภาพวาด งานปั้น งานแกะสลัก การตัดโฟมเป็นตัวอักษรต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือสนับสนุนงานทุกอย่างในแผนก
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
-ค่าบริการรายดือน (Service Charge)
-อาหารพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนฌาปนกิจ
-โอกาสเติบโตในสายงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.08.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.08.2019
Gardener (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.07.2019
Sales Executive (Leisure)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
30.07.2019
Houseman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
30.07.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register