×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 422
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.05.2019
Executive Secretary
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Sales and Marketing Manager [Leisure]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Room Maid / Room Boy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.05.2019
Thai Halal Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Director of Sales and Marketing [บริษัทในเครือ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.05.2019
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.05.2019
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.05.2019
Sale Manager ( agent )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
13.05.2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.05.2019
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.05.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.05.2019
Sales Manager
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.05.2019
Laundry
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.05.2019
Cook Helper [ครัว Bakery]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.05.2019
General Engineer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.05.2019
Supervisorper Engineering
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
06.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.05.2019
Sales Executive - Corporate , Government
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
06.05.2019
Sales Catering
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.05.2019
Sales Manager - Government , Corporate
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register